François d'Otreppe

Francois d'Otreppe

email: f.dotreppe@skynet.be

gsm: 0475/550551

FR/

François was immersed as a child in the "natural" pot, where trees, flowers, an incredible bestiary, tales and mysteries gently bubbled up, to the rhythm of the melodious, bewitching or strange sounds of the great orchestra of animals. What was sort of a backdrop quickly became an overwhelming passion, making any other human occupation almost futile. 

From there arose a strong need to create or "recreate" life in its different forms, through drawing or today sculpture. He therefore confronted earth, bronze, and even steel, in a sort of need for empathy with the natural. 

Sculpter, c'est pour lui s'immerger et en quelque sorte se revêtir de l'âme et du corps de ce qu'il veut reproduire. D'où un incroyable sentiment de communion, une sorte de besoin de se muer en l'animal qu'il reproduit,  jusqu'à ressentir ses joies, ses peurs, ses désirs cachés et profonds.

L'aspiration ultime, voire inconsciente, étant sans doute d'oeuvrer, pour une part aussi modeste qu'infime,  à préserver ce miracle qui nous entoure.

 François a suivi des cours de dessin chez Chantal Vermeulen, et des cours de sculpture chez l'artiste chinoise Luo Li Rong. Il est inscrit aujourd'hui à l'académie des Beaux Arts d'Anderlecht.

NL/

François viel als kind in de kookketel “natuur”, waar bomen, bloemen en een ongelooflijke fauna pruttelden, net zoals sprookjes en mysteries, op het ritme van melodieuze tonen, betoverend of vreemd zoals het groot dierenorkest. Wat als decor dienst deed werd al vlug een niet terug te dringen passie, waarbij iedere andere menselijke bezigheid bijna minder zinvol leek.

Van daaruit ontsproot een heftige drang naar schepping of “herschepping” van het leven onder verschillende vormen, via tekeningen en op heden via het beeldhouwen. Hij confronteerde zichzelf dus met de aarde, het brons, en zelfs het staal, in een soort van nood naar empathie met het natuurlijke.

Beeldhouwen is voor hem als het ware zich onderdompelen en in een bepaalde mate zich kleden met de ziel en het lichaam van wat hij tot leven wil roepen. Vandaar komt een ongelooflijk gevoel van gemeenschap, een soort van nood om zich om te vormen tot het dier dat hij beeldhouwt, tot hij er de vreugde, de angsten, de verborgen en diepe verlangens van ervaart.

Het ultieme diepe verlangen, het bijna onbewust smachten naar, bestaat er wellicht in, zij het voor een even bescheiden als miniem deeltje, te werken aan het behoud van dit mirakel dat ons omringt.

François volgde tekenlessen bij  Chantal Vermeulen , in beeldhouwlessen bij of Chinese kunstenaar  Luo Li Rong. Op vandaag is hij ingeschreven bij de academie voor Schone Kunsten te Anderlecht.                                                                            

                                               Vertaling door Patrick GEELHAND de MERXEM, beëdigd vertaler